Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
İncircioğlu Vantilatör Klima İmalat Ltd. Şti.
ANA SAYFA    HAKKIMIZDA    KROKİ    İLETİŞİM
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Müşterilerimiz;


İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden İncircioğlu Vantilatör Klima İmalat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“İncircioğlu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

Veri Kategorileri

Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, cinsiyetiniz, imzanız

İletişim Verisi

Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz

Hukuki İşlem Verisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler

 

Müşteri İşlem Verisi

Fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Güvenlik kamerası kayıtlarınız

 

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

 

Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;

 

· Sizlere ürün ve hizmetlerimizin sunabilmemiz,

· Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,

· Sizlere mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerini yürütebilmemiz,

· Müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ile müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

· Sizlerin talep ve/veya şikayetlerinizin takibini yapabilmemiz,

· Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerini yürütebilmemiz,

· Ticari ve/veya iş stratejilerini planlayıp, uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,

· Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,

· Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,

· İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,

· Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz

amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.

 

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

 

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali bilançolarının oluşturulması için mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için bankalara, muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe programı desteği aldığımız şirketlere aktarılabilecektir.

 

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) açık rızanın alınması (ii) kanunlarda açıkça öngörülmesi (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için  zorunlu olması (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,                      

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

 

5.Kişisel Verilerinizi Paylaşmak İstemezseniz?

 

İstenilen kişisel verilerinizi vermek istemezseniz, sizinle olan sözleşmeden doğan borçlarımızı (size ödeme yapma, size bir menfaat sağlama borcumuz vb.) veya yasal yükümlülüklerimizi tamamen yerine getiremeyebiliriz.

6.Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

 

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre İncircioğlu’na yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: İncircioğlu Vantilatör Klima İmalat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

 

Adres: Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. Genç Osman Sok. No: 16 PK: 34196 Yenibosna/ Bahçelievler / İstanbul

 

Mail: kvkk@incircioglu.com

 

 

İşbu Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.

AD SOYAD - İMZA

 

 

 

 
Anasayfa  |  Haberler  |  Hakkımızda  |  Ürün Listesi  |  Çözüm Ortaklarımız  |  Referans & Kalite  |  KVKK  |  İletişim
Tüm Hakkı Saklıdır © 2022 - Bu Site "İncircioğlu Vantilatör Klima İmalat Ltd. Şti." aittir.   Web Tasarım: Vizly.Com
 
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kurumsal Genel Aydınlatma Metni

Çerez Kullanımı

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına özen gösteriyoruz. Detaylı aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.